VƯỢT QUA SỐ PHẬN

THÙ HẬN


Ba mươi năm sau khi được trả tự do từ trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã, hai người bạn gặp nhau. Họ bắt đầu chia sẻ những kỷ niệm mà họ đã từng có với nhau trong cảnh địa ngục trần gian đó.

Một người hỏi: “Anh cảm thấy thế nào mỗi khi nhớ lại những tháng ngày đen tối đó ?” Người kia đáp: “Nỗi thù hận vẫn nung nấu tâm hồn tôi, tôi không tài nào quên được bọn đao phủ khốn kiếp đó”.

Bạn anh ôn tồn trả lời: “Vậy là cho tới hôm nay, anh vẫn còn đang bị những người Đức Quốc Xã cầm tù”.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế