VUI SỐNG TIN MỪNG

Tĩnh Tâm Mùa Vọng ngày thứ nhì, thứ bảy 8.12.2018, Lễ kính Mẹ Vô Nhiễm – Nhà Thờ Thánh Antôn, Q. 1, Sàigòn – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế