VUI SỐNG TIN MỪNG

TĨNH TÂM MÙA CHAY buổi 1, thứ năm 22.3.2018, Gx. Mẹ Hằng Cứu Giúp, Kỳ Đồng, Q. 3 – TÔI CÓ CẦN ĐƯỢC THẦY GIÊSU CHỮA CHO HẾT MÙ LÒA KHÔNG ? – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế