VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ tư Tuần Thánh 23.3.2016: Người ta bán đứng Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Mt 26, 14 – 25: Người ta bán đứng Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ tư 23.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 2 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế