VUI SỐNG TIN MỪNG

Thứ năm Tuần Thánh 24.3.2016: Chúng ta cúi mình phục vụ như Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Ga 13, 1 – 20: Chúng ta cúi mình phục vụ như Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, thứ năm 24.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế