VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Sống cho thứ hai 28.9.2015

Lời Sống cho thứ hai 28.9.2015
Tin Mừng Lc 9, 46 – 50
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế