VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Sống cho thứ ba 29.9.2015


Lời Sống cho thứ ba 29.9.2015
Tin Mừng Lc 9, 51 – 56
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế