VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ tư 18.11.2015: Sinh lợi hay chôn giấu ? Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế