VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ hai 25.12.2017: Ga 1, 1 – 5 và 9 – 14: Người đã đến nhà mình, nhưng…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế