VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG thứ hai 25.1.2016: Dứt khoát từ khước Thiên Chúa


LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ HAI 25.1.2016

TIN MỪNG Lc 3, 22 – 30
“Dứt khoát từ khước Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế