VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ bảy 13.10.2018: Lc 11, 27-28 – Một thế giới cần mở tai nghe và vui sống Lời Thiên Chúa dạy – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế