VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ bảy 12.5.2018: Ga 16, 23b-28 – Cứ xin đi, anh em sẽ được – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế