VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống thứ ba 17.5.2016: “Hãy phục vụ mọi người” ( Mc 9, 30 – 37 )

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế