VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 31.1.2016: Chống đối loại trừ Thiên Chúa

LỜI HẰNG SỐNG CHO CHÚA NHẬT 31.1.2016
TIN MỪNG Lc 4, 21 – 30
“Chống đối loại trừ Thiên Chúa”
Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế