VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ sáu 24.2.2017 – Mc 10, 1-12 – Yêu nhau trong Thầy Giêsu – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế