VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ sáu 10.2.2017 – Mc 7, 31-37 – Mở ra hay khép lại ? – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế