VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ hai 5.12.2016 – HÃY KHIÊNG NHAU ĐẾN CÙNG GIÊSU – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ HAI 5.12.2016
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
“Hãy khiêng nhau đến cùng Giêsu”

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế