VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ ba 6.12.2016 – HÃY TÌM CỨU NHAU TRONG GIÊSU – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ BA 6.12.2016
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
“Hãy tìm cứu nhau trong Giêsu”

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế