VUI SỐNG TIN MỪNG

LỜI HẰNG SỐNG CHO THỨ BA 25.10.2016: Lc 13, 18 – 21 NƯỚC ĐẤT HAY NƯỚC TRỜI ? – Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế