VUI SỐNG TIN MỪNG

Lời Hằng Sống cho thứ ba 21.2.2017 – Mc 9, 30-37 – Tiếp đón chính Thầy Giêsu – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế