VUI SỐNG TIN MỪNG

“KIÊN TRÌ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ…” ( Cl 1, 11 )

 
“Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả” (Thư của Phaolô gửi cộng đoàn Côlôxê 1, 11 ).
 
Kính thưa Thầy Giêsu,
 
Rõ ràng khi chúng con chịu theo Thầy, Thầy không hề hứa hẹn cho chúng con sự thành đạt, giảu có, sung sướng, địa vị cao, nhưng Thầy lại ban cho chúng con sức mạnh về tinh thần để chúng con có thể chịu đựng được những thách đố, nghịch cảnh căng thẳng trong cuộc sống.

Mà thật vậy, chúng con được chính Thầy che chở, trợ giúp và hướng dẫn, chúng con sẽ lướt đi, sẽ vượt qua, sẽ đủ nghị lực gánh lấy tất cả…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế