VUI SỐNG TIN MỪNG

“CON ĐÓI LẮM!”


Thánh nữ Catarina thành Sienna (1347 – 1380), Nữ Tu Dòng Đa Minh, cùng với Thánh nữ Têrêsa thành Lisieux là hai vị nữ Tiến Sĩ Hội Thánh, đã nêu gương sáng về việc ước ao siêng năng rước Mình Thánh Chúa. Ngày nào vì ngăn trở không rước Chúa được, hôm đó thánh nữ bồn chồn, đau khổ và buồn bã lắm.

Cha linh hướng thánh nữ kể lại: “Một hôm, tôi có việc phải đi từ sáng sớm, không dâng Thánh Lễ được. Khi về, chị Catarina đến thưa rằng: “Thưa cha, con đói lắm!” Tôi hiểu ngay, chị muốn được rước lễ. Nhưng để thử chị, tôi nói: “Tôi đi đường xa về mệt nhọc lắm, không dâng Thánh Lễ được”. Catarina buồn bã bước ra khỏi phòng tôi, nhưng chỉ vài phút sau, chị trở lại thưa như trước: “Thưa cha, con đói lắm”.

Cảm động trước tấm lòng ước ao rước Chúa của chị, tôi liền ra Nhà Thờ kéo chuông, dâng lễ ngay. Thật lạ lùng, khi tôi vừa bẻ Mình Thánh ra làm hai, thì một nửa trong tay tôi biến mất. Tôi lo sợ tìm kiếm, nhưng chị nói: “Chúa đã đến với con”. Và quả thực, lúc ấy, mặt chị sáng láng như thiên thần.

Từ một bài suy niệm của Lm. MINH ANH, Huế

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế