VUI SỐNG TIN MỪNG

Chúa Nhật Phục Sinh 27.3.2016: Chúng ta loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu

LỜI HẰNG SỐNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Lc 24, 13 – 35: Chúng ta loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Chúa Nhật 27.3.2016

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế