VUI SỐNG TIN MỪNG

Cảm ơn Chúa về bao ơn lành Người đã ban

cau-nguyen-trong-anh-nen


Nếu bạn dành thời gian để cầu nguyện thì Thiên Chúa sẽ dành thời gian để lắng nghe bạn.

Thiên Chúa đang mở ra cho cuộc đời bạn một cánh cửa mới, mà không ai có thể đóng lại được.

Thiên Chúa đang chuẩn bị cho bạn một tương lai thành công và tốt đẹp hơn.

Thiên Chúa sẽ chữa lành từng người ốm đau đang đọc những lời này.

Những ai đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng.

Hãy cầu nguyện không phải chỉ vì bạn cần điều gì đó, nhưng bởi vì bạn có quá nhiều điều để phải cám ơn Thiên Chúa.

Lạy Cha dấu yêu,
Xin Cha dang rộng vòng tay ốm lấy gia đình con, bạn bè con
và gìn giữ tất cả chúng con an toàn
trong cánh tay yêu thương của Cha. Amen.

Bản dịch của BAMBINO G.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế