VUI SỐNG TIN MỪNG

Cài đặt Tình Yêu thời đại tin học

 

Yeu thuong 3

Nhân viên dịch vụ vi tính: Thưa bà, chúng tôi có thể giúp gì cho bà ?

Khách hàng: Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định chọn cài đặt ( setup ) TÌNH YÊU. Tôi phải làm gì đây ?

Nhân viên dịch vụ vi tính: Trước tiên, bà phải mở rộng TRÁI TIM mình. Bà biết TRÁI TIM bà hiện nằm ở đâu chứ ?

Khách hàng: Tôi biết, nhưng trong TRÁI TIM tôi đã có vài chương trình đang hoạt động. Để tôi xem nào ! VẾT THƯƠNG LÒNG này, TỰ TI này, rồi HẬN THÙ và OÁN GIẬN nữa.

Nhân viên dịch vụ vi tính: Không sao thưa bà, TÌNH YÊU sẽ dần xóa đi VẾT THƯƠNG LÒNG. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của bà, nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần TỰ TI, xin bà chớ lo. TÌNH YÊU sẽ chép nội dung TỰ TIN đè ( replace existing file ) lên nó. Tuy nhiên, bà buộc phải xóa đi hẳn ( delete ) HẬN THÙ và OÁN GIẬN, bởi chúng cản trở TÌNH YÊU hoạt động bình thường. Bà đã xóa chúng rồi chứ ?

Khách hàng: Ông giúp tôi nhé ! Tôi không biết phải làm sao với chúng.

Nhân viên dịch vụ vi tính: Rất sẵn lòng. Bà cần khởi động chương trình THATHU.EXE nhiều lần, cho tới khi HẬN THÙ và OÁN GIẬN bị loại trừ hoàn toàn.

Khách hàng: Xong rồi: TÌNH YÊU sẽ tự động cài đặt ( auto setup ) chứ ?

Nhân viên dịch vụ vi tính: Vâng, lúc đó bà sẽ nhận được thông báo cho biết TÌNH YÊU sẽ mãi mãi nằm trong trái tim bà, suốt đời. Bà đã thấy thông báo đó chưa ?

Khách hàng: Chắc sẽ có thôi. Thế là xong rồi sao ?

Nhân viên dịch vụ vi tính: Chưa, thưa bà. Đấy mới chỉ là phiên bản khởi đầu ( original version ) thôi. Bà cần phải giao tiếp với những TRÁI TIM khác để được cập nhật ( update ) liên tục.

Khách hàng: Ô kìa ! Tôi nhận được thông báo Error 412.

Nhân viên dịch vụ vi tính: Xin bà chớ lo. Đấy là lỗi thường xảy ra. Nó có nghĩa là bà còn thiếu một số điều kiện để TÌNH YÊU có thể hoạt động.

Khách hàng: Tôi phải làm gì bây giờ ?

Nhân viên dịch vụ vi tính: Xin bà mở thư mục ( folder ) TỰ HÀI LÒNG. Ở đó bà sẽ gặp các tập tin ( file ) TỰ THA THỨ, TỰ ĐÁNH GIÁ và TỰ BIẾT GIỚI HẠN. Bà chép chúng vào thư mục TRÁI TIM TÔI. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin bà chớ quên tìm ra và xóa các tập tin LẮM LỜI và TỰ CHỈ TRÍCH THÁI QUÁ. Để triệt nọc chúng, bà nên ra lệnh “làm trống rỗng” thùng rác ( empty recycle bin ) chứa các tập tin bị xóa.

Khách hàng: Tuyệt quá ! TRÁI TIM tôi chứa đầy những tập tin mới: NỤ CƯỜI đang hiện trên màn hình kìa ! HÒA THUẬN và HÀI LÒNG đang tự sao chép và lấp đầy bộ nhớ của tôi. Như vậy là bình thường phải không ?

Nhân viên dịch vụ vi tính: Vâng, thưa bà. Tuy nhiên, tôi xin nhắc bà điều cuối cùng.

Khách hàng: Tôi xin nghe.

Nhân viên dịch vụ vi tính: TÌNH YÊU là phần mềm miễn phí. Bà nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà bà gặp. Hãy chia sẻ TÌNH YÊU với mọi người và bà sẽ được đền đáp.

KHUYẾT DANH

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế