VUI SỐNG TIN MỪNG

BỎ RƯỚC LỄ ? Bài 2 – Lm. Joseph Việt

bỏ rước lễ - phần 2-------------------------------------phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=24xSZZYU0H0-------------------------------------Sao bánh-rượu có thể trở thành Mình Máu Thánh ?https://www.youtube.com/watch?v=NBjzjitUmn8

Posted by Joseph Viet on Wednesday, April 3, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế