VUI SỐNG TIN MỪNG

Bài ca cho Đại Hội Huynh Trưởng Bắc Ninh – Tiếp bước tiền nhân

TIẾP BƯỚC TIỀN NHÂN

Bài ca Đại Hội Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể
Giáo Phận Bắc Ninh tháng 11.2015
Tác giả: Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế