VUI SỐNG TIN MỪNG

“ĐÂY LÀ NGÀY CHÚA ĐÃ LÀM RA…”

Trước ngưỡng cửa một thị trấn nhỏ bé nhưng có tầm chiến lược quan trọng của nước Áo, đại tướng Massena của Napoléon bất ngờ xuất hiện với 18.000 quân chuẩn bị vây hãm và chiếm thị trấn. Hội đồng thị trấn họp khẩn cấp, đầu hàng là câu trả lời duy nhất để tránh đổ máu vô ích.

Thế nhưng, bỗng có một người đứng lên nói: “Hôm nay là Đại Lễ Phục Sinh, chúng ta hãy cùng nhau mừng lễ và cứ để mọi rắc rối nguy hiểm cho Chúa, Chúa sẽ có cách của Chúa”.

Thế là họ cử người đến Nhà Thờ, xin cha xứ rung chuông báo Lễ. Nghe tiếng chuông Nhà Thờ từ xa, quân tướng của Napoléon suy luận: quân đội Áo đã kịp đến giải cứu thị trấn xong rồi, họ cho lệnh lui quân ngay trước khi chuông của Kinh Vinh Danh ngừng vang lên.

EPHATA biên tập, 5.2021

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế