VUI SỐNG TIN MỪNG

BAO TRÙM BỞI THẦN KHÍ


Loài nhện nước sống ở sông, ở suối. Nó quay một mạng tơ không thấm nước và dai, giống như một cái giỏ và neo nó dưới mặt nước vào thân một cây rong tảo. Sau đó, nó chụp một chiếc bong bóng không khí trên mặt nước, rồi kéo xuống trùm kín ngôi nhà dưới nước của nhện. Thế là nhện cứ điềm nhiên hít thở không khí và sống trong chiếc giỏ được bao quanh bởi bong bóng không khí, môi trường nước chung quanh không thể làm nó chết ngộp…

Là Kitô hữu, chúng ta sống trong thế giới, một môi trường có thể nhấn chìm chúng ta trừ khi chúng ta được bao trùm bởi Thần Khí. Trong bầu khí của Thánh Thần, chúng ta sống đời chứng nhân.

Như nhện nước sống trong nước, giữa nước, nhưng lại không bị nước nhấn chìm. Cũng thế, chúng ta sống trong thế giới mà không bị thế giới nhấn chìm. Ngược lại, với Thánh Thần, chúng ta góp phần cứu cho thế giới khỏi bị chìm, chúng ta cải hoá thế giới bằng quyền năng của Đấng Phục Sinh và bằng sức mạnh của Thánh Thần.

Theo nội dung một suy niệm của Lm. Minh Anh, Huế
Xin xem video clip về loài nhện nước:
https://fb.watch/36jgDzIBO8/

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế