VUI SỐNG TIN MỪNG

Bỏ Rước Lễ vì cảm thấy mình không xứng đáng ? – Lm. Joseph Việt

bỏ rước lễ vì cảm thấy mình không xứng đáng ?------------Skipping the Communion? https://www.youtube.com/watch?v=cPUan4eBdWQ&feature=youtu.be

Posted by Joseph Viet on Friday, March 22, 2019

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 2 phản hồi

 • Bài giảng của cha rất hay. Con thấy ở Mỹ và Châu Âu có ít nhất hơn 70% người dự lễ lên rước lễ. Trong khi ở VN thì cũng phải đến 70% không lên rước lễ. Đó thật sự là một thiệt thòi cho họ. Nhưng có một chi tiết con tìm mài trong 4 bản Phúc Âm, nhưng đến nay chưa tìm ra, đó là khi Chúa Giê-su nói câu truyền phép Thánh Thể thì có Giu-đa ở đó hay không “Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn…”. Trong bài giảng thì cha nói rằng lúc đó có Giu-đa. Vậy cha có thể cho biết trong Tân ước thì điều này được đề cập ở đâu. Rât cảm ơn cha. Con muốn hỏi trên Facebook của cha, nhưng facebook của cha không cho kết bạn nữa nên con không hỏi được.

  • Một số người viết đối chiếu các bản văn, đặc biệt là bản văn của Gioan, và nghiên cứu một vài khía cạnh văn hóa, nghi thức Do Thái, rồi đưa ra ý kiến là: Giuda có thể chỉ tham dự phần đầu của bữa tiệc ly và đã đi khỏi đó khi Chúa Giêsu nói “Này là mình ta,….” Dĩ nhiên việc nghiên cứu văn hóa cũng giúp ích cho việc hiểu một số bản văn Kinh Thánh. Tuy vậy, những điểm sau đây cho ta một lựa chọn của riêng mình:
   1/ Trong khi không có bản văn nào nói Giuđa đã đi khỏi đó trước khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể (còn bản văn của Gioan lại không nói về việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể), thì các bản văn nhất lãm, đặc biệt là Luca, cho ta ý niệm Giuđa có thể vẫn đang còn ở đó.
   2/ Trong sự không hoàn toàn rõ ràng của các bản văn, nếu ta đọc sự kiện này trong tinh thần tổng thể của Chúa Giêsu là Đấng không loại trừ ai, thậm chí chống lại thái độ loại trừ của nhiều người, thì việc Chúa Giêsu chọn lúc Giuđa còn đang có mặt ở đó để nói những lời yêu thương nhất là một việc hợp lý. Thiên Chúa / Chúa Giêsu luôn cho người ta thêm một cơ hội nữa.
   3/ GH không có một văn bản chính thức nào giảng dạy về chi tiết chúng ta đang bàn nên thiết tưởng vấn đề này không quan trọng cho ơn cứu độ. Bởi vậy ta có thể bàn luận nó, coi như cho đời thêm chút gia vị thôi. Hì hì hì…

   Mến chúc bình an và niềm vui của Đấng yêu thương nhe 🙂

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế