VĂN HÓA XÃ HỘI

TÔN TRỌNG


Có vị phú ông gặp
một người nghèo, bèn nói với anh ta: “Ta đây giàu có như vậy, sao anh không tôn trọng ta ?”

Người nghèo trả lời: “Ông giàu có thì có liên quan gì đến tôi ? Tại sao tôi lại phải tôn trọng ông ?”

Phú ông nói: “Ta chia một nửa tài sản của mình cho anh, thì anh sẽ tôn trọng ta chứ ?”

Người nghèo trả lời: “Ông chia một nửa tài sản cho tôi, vậy thì tôi và ông sẽ y như nhau, tại sao tôi phải tôn trọng ông ?”

Phú ông lại nói: “Vậy nếu như ta đem toàn bộ tài sản cho anh thì sao ?”

Người nghèo nói: “Vậy thì tôi lại càng không thể tôn trọng ông, vì thật sự ông chỉ là người hám danh, dùng tiền bạc để mua cho được sự tôn trọng của người khác, trong khi ông không có được gì để người khác phải tôn trọng ông…”

Nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của người khác, thì cần phải có những thứ khiến người ta phải tín phục. Đó chính là phẩm đức, tình cảm, ý chí, những kỹ năng và năng lực có được qua sự rèn giũa hàng ngày.

EPHATA sưu tầm và biên tập từ tinhhoa.net

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế