Chưa phân loại

Lời Hằng Sống cho thứ hai 26.6.2017 – Mt 7, 1-5: “Anh em đừng xét đoán lẫn nhau…”

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế