TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Hiển Linh – Chúa Nhật 6.1.2013

Ba nha chiem tinh

Bài giảng Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Hiển Linh

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT – Lễ Xa Quê DCCT
Chúa Nhật 6.1.2013

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế