TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Sám Hối năm C

CGS viet tren dat

http://www.trungtammucvudcct.com/web/nghegiang_xaque.php?id=308

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 5 Mùa Sám Hối năm C
Chúa Giêsu và người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình: Ga 8, 1 – 11
Thánh Lễ cho Người Xa Quê ở DCCT Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, Chúa Nhật 17.3.2013

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế