Có 3 phản hồi

  • Ơn gọi đến với Cha ngày ấy giống như ơn gọi của các Tông đồ trong Tin mừng hôm nay : rất đơn sơ nhưng lại chân thành và đầy tín thác .
    Con cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy quá tuyệt vời ạ.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế