TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên B – Thứ bảy 12.9.2015

CGS mim cuoi

 

Bài giảng Chúa Nhật 24 TN B – Thứ bảy 12.9.2015

 

Lm. Giuse Lê Quang Uy
Nhà Thờ Kỳ Đồng DCCT Sàigòn

Thứ bảy 12.9.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế