TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên B

Bit mieng bit mat

 

Nếu không thể nghe trực tiếp trên trang này, quý vị có thể bấm để nghe tại đây :

Bài giảng Chúa Nhật 22 TN B

 

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn, Chúa Nhật 2.9.2012 – 30.8.2015

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế