TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Sám Hối năm C

image010

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm C

Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn – Chúa Nhật 17.2.2013 – 14.2.2016
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế