TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C – 9.12.2012 – 6.12.2015

Con duong

Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm C

Lễ Xa Quê ở Nhà Thờ Kỳ Đồng, Sàigòn, Chúa Nhật 9.12.2012
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế