TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Chúa Nhật 18.11.2012, Thánh Lễ kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

image006

Bài giảng Thánh Lễ kính các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam
Chúa Nhật 18.11.2012, Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế