TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Bài giảng Chúa Nhật 23 Thường Niên B

CGS chua lanh anh cam diec

Nếu không thể nghe trực tiếp trên trang này, quý vị có thể bấm để nghe tại đây :

Bài giảng Chúa Nhật 23 TN B

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT
Lễ Xa Quê DCCT Sàigòn,
Chúa Nhật 9.9.2012 – 6.9.2015

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế