CHÉN CƠM HẰNG NGÀY TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 018: Chúa Nhật 30.8.2020 – Mt 16, 23: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa…” – Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 018: Chúa Nhật 30.8.2020 – Mt 16, 23: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa…” Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Có 2 phản hồi

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế