Có 1 phản hồi

  • Ôi, giai điệu này con nghe từ rất lâu rồi, nay con mới để ý lời bài hát thật tuyệt! Con cảm ơn Cha.

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế