TÂM CA NGUYỆN CẦU

CẦU NGUYỆN CHO LỘC HƯNG, CHO VIỆT NAM – Nhóm của nhạc sĩ Mai Trung Chính

Bài này Lm. Quang Uy viết ngày lịch sử Vườn Rau Lộc Hưng đầu năm 2019.
Xin lỗi vì không nhìn thấy bản chính, chỉ nghe thôi nên mình không biết tên bài.
Cũng mạn phép cha thay một nốt chót,
để bài có hai câu Việt Nam và Lộc Hưng, dịp nào hát cũng được.

Trình bày: Phòng Thâu TCA với Duong ThuyKhanh Do và Hoa Sứ Nhỏ. Hòa âm Trung Chính.
Cũng đã gửi lên YouTube ( kênh Mai Trung Chính và FB Vườn Rau Lộc Hưng )
Marie Uyên Lê để mọi người tiện chia sẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=7cgjv9Tid5U&feature=youtu.be
To be spread all over the world…

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế