QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hoàn tất quyên góp đợt 5 số tiền 100 triệu đồng cứu trợ bà con miền Trung đang chịu thảm họa môi trường


Ca chet

 

Danh sách quý ân nhân đợt 5:

Tồn lại từ đợt 4: 3.450.000 VND
MK Quang Định – Minh Châu ( Sàigòn ) giúp thêm: 500.000 VND
Cô Nancy Nhung Do, Denver, Colorado ( Hoa Kỳ ): 300 USD
Anh chị em Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân ( Hoa Kỳ ): 800 USD
Anh chị Nguyễn Việt Hùng ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Anh chị Phạm Văn Quỳnh ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Chị Luận ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Bà Dương Bích Hải ( Hoa Kỳ ) qua TK cô Nở: 1.500.000 VND
Bà Nguyễn Thị Bích ( Hoa Kỳ ) qua TK cô Nở: 1.500.000 VND
Bạn Lê Kiều Mộng Điệp ( Lâm Đồng ) qua TK cô Nở: 500.000 VND
Nguyễn Vũ Ngọc Trâm ( Sàigòn ) qua TK cô Nở: 1.000.000 VND
Nguyễn Khánh Linh ( Sàigòn ) qua TK cô Nở: 1.000.000 VND
Cụ Dương Tâm Bảo, Oregon ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Bạn Nguyễn Thành Kim Viết Anh ở Cali ( Hoa Kỳ ): 1.500.000 VND
Bs. Cam, qua một Nữ Tu ( Sàigòn ): 100 USD
Ân nhân ghi là Dat V Luu ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 200 USD
Ân nhân ghi là Dinh De Tran ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 500 USD
Gia đình ông bà Thọ – Loan ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 200 USD
Gia đình ông bà Hiền – Ninh ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình ông bà Tiên – Phương ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình ông bà Minh – Yến ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình ông bà Hùng – Hường qua ông Thọ: 100 USD
Hai chị Ngọc và Trang ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Chị Thủy ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Chị Dung ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 50 USD
Bác Châu ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 20 USD
Gia đình ông bà Phúc – Trang ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Chị Cao Khanh ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình chị Mai Linh ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Gia đình Thiên Ý ( Hoa Kỳ ) qua ông Thọ: 100 USD
Một người ẩn danh ( Sàigòn ) qua TK cô Nở: 2.000.000 VND
Một người ẩn danh ( Nha Trang ) qua TK cô Nở: 2.200.000 VND
Sư cô Chơn Phụng ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 300 USD
Ông Nguyễn Văn Xoan ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 300 USD
ông Nguyễn Sự ( Hoa Kỳ ) qua dịch vụ: 50 USD
Ân nhân ghi là Mai Mai ( Hoa Kỳ ): 100 USD

Tổng kết đợt thứ 5 đến 13 giờ trưa thứ tư 18.5.2016:
13.150.000 VND + 4.050 USD = 103.350.000 VND

Ngày 18.5.2016, chúng tôi nhận được một E-Mail cho biết cô Vũ Thị Vui có đứng tên gửi về cho chúng tôi qua dịch vụ Hoa Phát số tiền 500 USD của bà Đinh Thị Như Phước, không phải để giúp bà con ngư dân miền Trung mà là giúp các bệnh nhân ung thư nghèo ở Việt Nam. Vậy, chúng tôi xin rút 500 USD này ra. Số tiền quyên góp tổng cộng đợt 5 chỉ còn lại 13.150.000 + 4.050 USD = 103.350.000 VND

Như vậy, chỉ trong vòng nửa ngày quyên góp, chúng ta lại hoàn tất quyên góp đợt thứ 5 với số tiền 103.350.000 VND. Số tiền 3.350.000 VND dôi ra xin được giữ lại chuẩn bị cho đợt quyên góp thứ 6 tiếp theo.

Chiều nay, thứ tư 18.5.2016, chúng tôi lại chuyển thêm 250 triệu đồng ra cho cha Hoàng Anh Ngợi ở Gx. Cồn Sẻ. Tổng cộng đã chuyển 500 triệu đồng ( 2 lần chuyển x 250 triệu đồng ).

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế