QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Hoàn tất quyên góp đợt 15 số tiền 200 triệu đồng cứu trợ bà con miền Trung đang chịu thảm họa môi trường

06. Gao gup Gx. Con Se 5.2016

QUYÊN GÓP ĐỢT 15

Chúng tôi xin tiếp tục quyên góp đợt thứ 15 cũng với mức 200 triệu đồng, qua sự giới thiệu của cha Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi, trợ giúp cho bà con ngư dân thuộc các thôn Hải Phong 1 và 2, còn gọi là làng Áng, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi có đặt nhà máy Formosa Vũng Áng của Trung Quốc, đang gặp thảm họa cá chết và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Mọi khoản tiền xin gửi về qua dịch vụ kiều hối: Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn.

Hoặc có thể gửi qua account: Nguyen Thi No, số tài khoản ngoại tệ: 07.21.37.058.69.60, số tài khoản tiền Việt Nam: 07.21.00.058.69.58, Ngân Hàng Ngoại Thương – Vietcombank Sàigòn, Swift Code: BFTVVNVX072

Danh sách quý ân nhân đợt 15:

Tồn lại từ đợt 14: 64.901.000 VND
Cô Trần Lan Thanh ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Cô Thy Trần ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Cô Nga Đỗ ( Hoa Kỳ ): 50 USD
Ân nhân ghi là Le Xuan Be ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Nguyễn Thị Thi Thơ – San Deep, Dubai ( TVQ Ả Rập ): 5.000.000 VND
Ông Hoàng Duy Tân, Oregon ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Cô Lương Tuyết ( Canada ): 1.700 CAD
Một người ẩn danh, qua Phòng CL và HB DCCT ( Sàigòn ): 300 USD
Cô Kristy Kim Lan Nguyen ( Hoa Kỳ ): 2.000 USD
Ân nhân ghi là Ha Tran Nguyen ( Hoa Kỳ ): 400 USD
CĐ. Visitation Church, PA ( Hoa Kỳ ) qua Lm. Trần Đức Hùng, DCCT: 1.405 USD
Một gia đình ở Gx. Xóm Thuốc ( Sàigòn ): 500.000 VND
Gia đình Huệ Nhân – Huệ Ái, Q. 3 ( Sàigòn ): 1.650.000 VND
Ông Nguyễn Văn Hóa, CĐ. St. Thomas, Philadelphia ( Hoa Kỳ ): 500 USD
Ân nhân ghi là Dinh Thanh Son ( Canada ): 250 CAD
Ân nhân ghi là Thuy Do ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Một ân nhân ở Virginia ( Hoa Kỳ ) qua ông Ái Chiếu: 1.000 USD

Tổng kết đợt 15 đến 10 giờ 30 sáng thứ hai 13.6.2016:
72.051.000 VND + 6.905 USD + 1.950 CAD = 258.670.000 VND

Như vậy sau 4 ngày, chúng ta đã hoàn tất thêm đợt quyên góp thứ 15 với 200 triệu đồng. Số tiền 58.670.000 VND xin chuyển sang cho đợt quyên góp thứ 16 cũng với mức 200 triệu đồng.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế