QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

QUYÊN GÓP CỨU TRỢ LŨ LỤT XÃ SƠN TIẾN, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH

Bắt đầu quyên góp từ thứ sáu 13.10.2017

Ông Hoang Van Tran ( Canada ): 700 CAD
Ông Nguyễn Ngọc Thương ( Bình Thuận ): 1.000.000 VND
Bạn Fiat Khả Vân ( Lâm Đồng ): 400.000 VND
Bạn Fiat Jy Huy ( Nam Định ): 1.000.000 VND
Một  người ở Gx. Tân Phước ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
Cô Fiat Mai Anh ( Hà Nội ): 500.000 VND
Bạn Fiat Hà ( Đăklăk ): 500.000 VND
Một chị ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 4.000.000 VND
Bà Vũ Kim Vĩnh ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Gia đình Fiat Phước-Duyên ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
Hai bà Trần Mộng Chi và Mộng Huyền ( Hoa Kỳ ): 400 USD
Bạn Fiat Lê Trang ( Sàigòn ): 200.000 VND
Bạn Fiat Hồng Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND
Bạn Fiat Ngọc Lãm ( Đăk Lăk ): 300.000 VND
Cô Hồ Mỹ Linh ( Hà Nội ): 1.500.000 VND
Bạn Fiat Kim Phin ( Hoa Kỳ ): 50 USD

Một bác ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
Cô Kim Lien Dang ( Hoa Kỳ ): 9.100.000 VND
Bạn Fiat Ngô Kim Anh ( Đồng Nai ): 500.000 VND
Bạn Fiat Thanh Huyền ( Sàigòn ): 900.000 VND
Ông bà Xuân Lộc và Thụy Khanh ( Hoa Kỳ ): 1.000 USD
Bà Trần Mộng Chi ( Hoa Kỳ ): 350 USD
Bạn Lê Thoại Thanh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
Anh Phạm Quang ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Bạn Uyên ( Kiên Giang ): 200.000 VND
Anh Bàng Tự Chính ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
“Người Chuyển Quà” ( Hoa Kỳ ) qua bạn Tam Anh: 300 USD
Cụ Trương Thị Ngọc Thạch ( Hoa Kỳ ): 500 USD

Tổng kết đến 20 giờ 50 tối Chúa Nhật 29.10.2017:
38.600.000 VND + 700 CAD + 2.000 USD = 96.460.000 VND + 800 USD

Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. 

Tối thứ sáu 27.10.2017 ( sau hai tuần quyên góp ), chúng tôi đã tổng kết, đổi thành tiền Việt được: 91.460.000 VND, và sẽ chuyển khoản ra cho Lm. Micae Trần Định, Giáo Xứ Kẻ Đọng, Giáo Phận Vinh, điện thoại: 0978.619.289, để ngài có thể chia sẻ trợ giúp những gia đình có nạn nhân chết hoặc mất tích trong trận lũ lớn vừa qua.

Xin tạ ơn Chúa, biết ơn Mẹ và cám ơn tất cả quý ân nhân gần xa.

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế