QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

SƠ KẾT QUYÊN GÓP CỨU TRỢ BÃO LỤT GX. CỒN SẺ: 1.694.850.000 VND VÀ GX. MINH CẦM: 550.000.000 VND – TỔNG CÔNG: 2.159.250.000 VND

 

bao-lut-quang-binh-2016
bao-lut-4-o-quang-binh-2016

bao-lut-2-o-quang-binh-2016

QUYÊN GÓP GIÚP GX. CỒN SẺ VÀ GX. MINH CẦM BỊ BÃO LỤT

A. Giúp Giáo Xứ Cồn Sẻ ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình:
( Bắt đầu từ chiều 16g chiều Chúa Nhật 16.10.2016 )

001. Anh Vũ ( Sàigòn ): 500.000 VND
002. Chị Trâm ( Sàigòn ): 100.000 VND
003. Anh Giang ( Sàigòn ): 500.000 VND
004. Bạn Tài ( Sàigòn ): 500.000 VND
005. Gia đình anh Minh ( Sàigòn ): 200.000 VND
006. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
007. Long – Phượng ( Sàigòn ): 200.000 VND
008. Trần Xuân Tuyến ( Sàigòn ): 200.000 VND
009. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.150.000 VND
010. Nguyễn Thị Mai – Bảo Trung ( Sàigòn ): 200.000 VND

011. Một bạn ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
012. Gia đình Như Thủy ( Sàigòn ): 50.000 VND
013. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 100.000 VND
014. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
015. Anh Phụng ( Sàigòn ): 100.000 VND
016. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 50.000 VND
017. Anh Nguyễn Thanh Hoàng ( Sàigòn ): 200.000 VND
018. Chị Vi ( Sàigòn ): 500.000 VND
019. Một gia đình ẩn danh ( Sóc Trăng ): 1.000.000 VND
020. Ông Đỗ Đức Tuấn ( Sàigòn ): 2.000.000 VND

021. Một bạn trẻ ở Gx. Bạch Lâm ( Đồng Nai ): 3.700.000 VND
022. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
023. Bạn Lâm Mỹ Hạnh ( Sàigòn ): 100.000 VND
024. Cô Hồ Kim Nhàn ( Sàigòn ): 100.000 VND
025. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
026. Hai bạn Mỹ Lệ và Hoài Nhân ( Sàigòn ): 150.000 VND
027. Anh Chuyển ( Nam Định ): 500.000 VND
028. Bạn Lucia Phương ( Sàigòn ): 200.000 VND
029. Bạn Khuyên ( Sàigòn ): 200.000 VND
030. Một gia đình ẩn danh ( Đăk Nông ): 1.000.000 VND

031. Cô Dương Bích Hồng ( Sàigòn ): 500.000 VND
032. Cô Thu Hiền ( Sàigòn ): 200.000 VND
033. Bạn Nguyễn Thị Hương ( Lâm Đồng ): 200.000 VND
034. Một gia đình ẩn danh ( Long An ): 1.000.000 VND
035. Anh Phạm Quang ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 ( = 100 USD )
036. Một gia đình ẩn danh ( Đăk Lăk ): 1.000.000 VND
037. Anh Thịnh ở Gx. Tân Phước ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
038. Bạn Têrêsa Thiên Trúc ( Sàigòn ): 300.000 VND
039. Một gia đình ẩn danh ( Cần Thơ ): 1.000.000 VND
040. Bà Nguyễn Kim ( Hoa Kỳ ): 1.000.000 VND

041. Cô Phạm Tú Anh ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
042. Cô Trần Thị Ngọc Quyên ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
043. Một gia đình ẩn danh ( Bình Dương ): 1.000.000 VND
044. Ông Nguyễn Đức Huy ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
045. Cô Cao Nguyên ( Kontum ) lần 1: 1.000.000 VND
046. Cô Nhựt Duy, quận 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
047. Một bạn ẩn danh ( Tiền Giang ): 100.000 VND
048. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 1.700.000 VND ( = 100 AUD )
049. Một gia đình ẩn danh ( Quảng Bình ): 2.000.000 VND
050. Anh Chính Phạm ( Sàigòn ): 500.000 VND

051. Bạn Thanh Lâm, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND
052. Cô Fiat Mai Anh ( Hà Nội ) lần 1: 1.000.000 VND
053. Bạn Fiat Đặng Quyên ( Hà Nội ): 700.000 VND
054. Bạn Fiat Ngọc Lãm ( Sàigòn ): 500.000 VND
055. Bạn Fiat Lyli ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
056. Bạn Fiat Lucia Hiền ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
057. Cô Hà, chị họ của Uy ( Hà Nội ): 1.000.000 VND
058. Bạn Fiat Hoàng Oanh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
059. Cô Vi ( Sàigòn ): 500.000 VND
060. Cô Phụng ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

061. Bạn Fiat Hoa Mai và 1 người bạn: 500.000 VND
062. Bạn Fiat Diệu Minh ( Sàigòn ): 400.000 VND
063. Bạn Fiat Kim Loan ( Bến Tre ): 500.000 VND
064. Việt Linh, bạn của Fiat Nhất Nguyên ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
065. Bạn Fiat Sỹ Nguyên ( Sàigòn ): 500.000 VND
066. Chị của Fiat Ngọc Lãm ( Sàigòn ): 500.000 VND
067. Bạn Fiat Kim Anh ( Đờng Nai ): 1.000.000 VND
068. Gia đình Fiat Thành – Thu – Phúc ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
069. Cô Chung, quán Chè 75 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
070. Bạn Nguyễn Thị Oanh ( Nghệ An ): 500.000 VND

071. Bạn Fiat Châu Bảo ( Long An ): 500.000 VND
072. Bạn Fiat Thanh Thảo ( Long An ): 500.000 VND
073. Gia đình Fiat Thế Hoan – Thu Oanh ( Bà Rịa ): 500.000 VND
074. Bạn Fiat Quốc Vinh ( Tây Ninh ): 500.000 VND
075. Fiat Tâm An và gia đình ( Lâm Dồng ): 1.000.000 VND
076. Bạn Trâm Anh ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
077. Bạn Hạnh Phan ( Sàigòn ): 500.000 VND
078. Gia đình Trần Duy Thanh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
079. Một bạn trẻ ở Gx. An Phú ( Sàigòn ): 500.000 VND
080. Gx. Công Lý, hạt Tân Định ( Sàigòn ): 10.000.000 VND

081. Cô Hằng ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
082. Bạn Fiat Mỹ Duyên ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
083. Một bà ẩn danh ở Gx. An Phú ( Sàigòn ): 700.000 VND
084. Gia đình tiệm thuốc Trường An ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
085. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
086. Bạn Fiat Kim Ngân ( Sàigòn ): 300.000 VND
087. Bạn Fiat Cẩm Vân ( Đà Lạt ): 500.000 VND
088. Một người ẩn danh ở Gx. Nghĩa Hòa ( Sàigòn ): 500.000 VND
089. Bà Hoan ( Sàigòn ): 500.000 VND
090. Anh Yên ( Sàigòn ): 500.000 VND

091. Một bà ẩn danh ở Gx. Phaolô ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
092. Bà Ninh Thị Thanh Vân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
093. Chị Hồng Duyên ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
094. Chị An ở Gx. Lạng Sơn ( Sàigòn ): 300.000 VND
095. Bà Đinh Thị Ái ( Sàigòn ): 100.000 VND
096. Anh Hưởng ( Sàigòn ): 500.000 VND
097. Bạn Trần Thanh Tâm ( Sàigòn ): 500.000 VND
098. Một anh ở Gx. Hòa Hưng ( Sàigòn ): 200.000 VND
099. Một chị ở quận 3 ( Sàigòn ): 200.000 VND
100. Một chị ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND

101. Bạn Fiat Thanh Huyền ( Đồng Nai ): 500.000 VND
102. Bạn Fiat Trúc Phượng ( Sàigòn ): 200.000 VND
103. Hai bạn sắp đám cưới ( Bà Rịa ): 1.000.000 VND
104. Bạn Fiat Phú Quý ( Kiên Giang ): 500.000 VND
105. Cô Hạnh, Cty Phúc Khang ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
106. Cô Lan, Cty Phúc Khang ( Sàigòn ): 500.000 VND
107. Bạn Fiat Nguyễn Việt ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
108. Bạn Phạm Mai ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
109. Bạn Fiat Khả Vân ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
110. Bạn Fiat Trúc Uyên ( Sàigòn ): 500.000 VND

111. Bạn Fiat Thanh Dzung ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
112. Một cô ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
113. Bạn Fiat Kim Nhung ( Buôn Ma Thuột ): 500.000 VND
114. Bạn Oanh và nhóm tập võ ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
115. Nhóm của bạn Fiat Hoàng Chính ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
116. Một bạn Fiat ( Hoa Kỳ ): 2.700.000 VND ( = 120 USD )
117. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hiền ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
118. Một gia đình ở Gx. Công Lý ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
119. Bạn Nguyễn Thiện Toàn ( Sàigòn ): 500.000 VND
120. Ông Mạnh Tuấn ở Gx. Phát Diệm ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

121. Anh Kiên ở Gx. Nhân Hòa ( Sàigòn ): 250.000 VND
122. Anh Lại Hoàng Khôi ( Sàigòn ): 500.000 VND
123. Bà Lê Thị Tuyết Trong ( Canada ): 3.350.000 VND ( = 200 CAD )
124. Anh Đào Duy Minh ( Sàigòn ): 500.000 VND
125. Ông Trần Ngọc Tá ( Úc ): 3.400.000 VND ( = 200 AUD )
126. Gia đình Fiat Chiêu Tấn – Hồng Ngọc ( Hoa Kỳ ): 1.500.000 VND
127. Ân nhân ghi là Dung Nguyen ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )
128. Một gia đình ẩn danh ở Gx. Thủ Thiêm ( Sàigòn ) lần 1: 15.000.000 VND
129. Cô Thu Cúc ở Gx. Phú Quý ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
130. Cô Hương Giang ( Sàigòn ): 400.000 VND

131. Một gia đình ở Gx. Vĩnh Hội ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
132. Một gia đình ở Gx. Thánh Gẫm ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
133. Cô Nguyễn Dung Hạnh ( Hoa Kỳ ): 5.000.000 VND
134. Bạn Trâm Anh ( Sàigòn ): 600.000 VND
135. Hoàng Anh ( Sàigòn ): 500.000 VND
136. Nhóm Loan Báo Tin Mừng ( Sàigòn ): 13.300.000 VND
137. Một ân nhân ở Gx. Xây Dựng ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
138. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 300.000 VND
139. Chị Lê An ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
140. Bà Catarina ở Gx. Chợ Quán ( Sàigòn ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )

141. Ông Huy ( Sàigòn ) 1.300.000 VND
142. Gia Hân – Gia Trân, trường THCS Cầu Kiệu ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
143. Ông Nguyễn Văn Đức ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
144. Cô Vũ Thị Phương Anh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
145. Cô Trần Thị Mỹ Lệ ở Quận 3 ( Sàigòn ): 500.000 VND
146. Cô Tuyet Trinh Pham ( Hoa Kỳ ): 20.000.000 VND
147. Ông Đỗ Xuân Trang ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )
148. Ân nhân ghi là Quang N Vu ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )
149. Cô Bạch Mai ở Gx. Mông Triệu, Q. 8 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
150. Một người ẩn danh ở Gx. An Lạc ( Sàigòn ): 500.000 VND

151. Một nhóm học sinh lớp 12 học ở Q. 3 ( Sàigòn ) lần 1: 4.400.000 VND
152. Bà Huỳnh Thị Mỹ ( Sàigòn ): 500.000 VND
153. Một cô ẩn danh ở Gx. Hiển Linh, Q. 6 ( Sàigòn ): 500.000 VND
154. Một bạn ẩn danh ở Gx. Thuận Phát, Q. 7 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
155. Bà Trần Ngọc Diệp ( Hoa Kỳ ): 13.500.000 VND ( = 600 USD )
156. Bà Nguyễn Thị Nớp, X. 4, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
157. Cô Kim Hiền – Bác Tôn ( Sàigòn ): 500.000 VND
158. Anh Phan Hùng Thy, X. 4, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
159. Bạn Mai Anh, X. 5, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 200.000 VND
160. Chị Nguyễn Thị Oanh ( Sàigòn ): 4.500.000 VND

161. Anh Lê Hoàng Anh ( Biên Hòa ): 300.000 VND
162. Cô Lan và cháu ( Ninh Thuận ): 1.100.000 VND
163. Bạn Hồ Nguyên Tâm ( Sàigòn ): 500.000 VND
164. Một cô ẩn danh ở X. 7, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
165. Một nhóm làm việc ở Quận Tân Bình ( Sàigòn ): 600.000 VND
166. Cty Thịnh Vinh Phát ở Q. 3 ( Sàigòn ): 4.000.000 VND
167. Cô Thanh Hiền ở Gx. Vườn Chuối ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
168. Một người ở Cali ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND
169. Một người ở Gx. Công Lý ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
170. Hai bạn Fiat Duy – Ngân ( Sàigòn ): 500.000 VND

171. Cô Ánh ở Gx. Thuận Phát ( Sàigòn ): 400.000 VND
172. Hai người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
173. Bạn Phạm Nguyễn Vân Hà ( Sàigòn ): 100.000 VND
174. Bạn Fiat Ngân Hà ( Sàigòn ): 100.000 VND
175. Bạn Fiat Lệ Huyền ( Sàigòn ): 500.000 VND
176. Bạn Fiat Ngọc Tuyền ( Sàigòn ): 500.000 VND
177. Các bạn người Singapore ( Sàigòn ): 7.000.000 VND
178. Cô Anna Nguyễn Thị Hoa ở Gx. Cầu Kho ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
179. Gia đình hai bạn Phú – Uyên ( Sàigòn ): 500.000 VND
180. Gia đình em Hạnh ( Sàigòn ): 1.200.000 VND

181. Một cô giáo và học trò ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
182. Bạn Fiat Hoàng Thi Thơ ( Nha Trang ): 500.000 VND
183. Một cô ở Gx. Hiển Linh Q. 6 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
184. Một cô ở Gx. Nhân Hòa ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
185. Một cô ở Gx. Fatima Bình Triệu ( Sàigòn ): 500.000 VND
186. Cô Ngô Thục Đan ( Sàigòn ): 500.000 VND
187. Cô Anna Thanh Thúy ( Sàigòn ): 100.000 VND
188. Một anh ở Gx. Chính Tòa ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
189. Cô Đan Thanh ( Sàigòn ): 200.000 VND
190. Cô Quỳnh Phương ( Sàigòn ): 200.000 VND

191. Một cô ở Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
192. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
193. Một bạn trẻ ( Buôn Ma Thuột ): 500.000 VND
194. Một bà ở Gx. Bùi Phát ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
195. Một bà ở Gx. An Phú ( Sàigòn ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )

196. Một chị ẩn danh ( Sóc Trăng ): 500.000 VND
197. Cô Thanh Nga và bạn hữu ở Cali ( Hoa Kỳ ): 22.500.000 VND ( = 1.000 USD )
198. Cô Tống Nữ Minh Châu ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )
199. Hai ông Gia Đình An Phong ( Sàigòn ): 1.300.000 VND
200. Bạn Hoàng Hà ( Đồng Nai ): 500.000 VND

201. Bạn Thảo ( Đồng Nai ): 200.000 VND
202. Bạn Fiat Loan Phương ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 

203. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
204. Cô Thủy ở Gx. Trung Chánh ( Sàigòn ): 500.000 VND
205. Cô Đoan Thùy ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
206. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
207. Ông Trần Văn Tuyến ( Sàigòn ): 200.000 VND
208. Một Nhóm ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
209. Hai bạn Fiat Thiên Phước – Hồng Duyên ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
210. Anh Quốc ở Gx. Bắc Hà ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

211. Một người ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
212. Cô Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )

213. Một gia đình ở Gx. Tân Hòa ( Sàigòn ): 8.000.000 VND 
214. Ông Nguyễn Cường Thanh ( Hoa Kỳ ): 6.650.000 VND
215. Một gia đình ở Gx. Bùi Phát ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
216. Một người ở Gx. Phương Lâm ( Đồng Nai ); 1.000.000 VND
217. Ông Nguyễn Hoàng Thân ( Đà Nẵng ): 1.000.000 VND
218. Anh Tạ Đình Chinh ( Sàigòn ): 500.000 VND

219. Anh Phêrô Lưu ( Sàigòn ): 4.000.000 VND
220. Một người ẩn danh ( ? ): 1.000.000 VND

221. Ân nhân ghi là Loan Thuy Nguyen ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )
222. Một bà ở Gx. Mông Triệu, Q. 8 ( Sàigòn ): 500.000 VND
223. Chị Nhung Hoàng, Nhóm Hồng Ân ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
224. Một người ẩn danh ( ? ): 500.000 VND
225. Cô Phạm Ngọc Kiều ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
226. Ông Nguyễn Xuân Thiệp ( Sàigòn ): 500.000 VND
227. Quầy sách Nhà Sách ĐMHCG DCCT ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
228. Một nhóm học sinh lớp 12 học ở Q. 3 ( Sàigòn ) lần 2: 1.450.000 VND
229. Anh Nguyễn Đình Long ( Sàigòn ): 500.000 VND
230. Bạn Nguyễn Thúy Vy ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

231. Cô Anna Phan Thị Ngọc Liễu ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
232. Cô Kim Liên ( Đức ): 24.650.000 VND ( = 1.000 EUR )
233. Một bạn ở Q. Bình Tân ( Sàigòn ): 500.000 VND 

234. Một bạn trẻ ( Đồng Nai ): 1.350.000 VND
235. Cô Vi Kim Thoa ( Na Uy ): 22.500.000 VND ( = 1.000 USD )
236. Nhân viên Cty Thương Mại GB ( Sàigòn ): 500.000 VND
237. Bạn Fiat Phương Anh ( Sàigòn ): 500.000 VND
238. Quốc Anh ( Sàigòn ): 500.000 VND 
239. Tiệm Photocopy Hoàng ở Q. 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
240. Một người ẩn danh ở Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 5.000.000 VND

241. Cô Vân ở Q. 5 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
242. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
243. Một gia đình ẩn danh ở Gx. Thủ Thiêm ( Sàigòn ) lần 2: 6.000.000 VND
244. Bé Khải Huyền ở Gx. Tân Định ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
245. Cụ Đậu Vương Quyền ( Sàigòn ): 7.750.000 VND
246. Anh Lê Sơn bán đấu giá ( Sàigòn ): 13.000.000 VND
247. Cô Đỗ Quyên và cô Tú Quỳnh ( Hoa Kỳ ): 12.000.000 VND
248. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
249. Cô Kim Anh ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
250. Các cô Trương, Phương và Thảo ( Sàigòn ): 550.000 VND

251. Anh Vương Trung Nguyên ở Gx. Tân Hòa ( Sàigòn ): 20.000.000 VND
252. Một gia đình ở Gx. Hà Đông ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
253. Một bạn trẻ ở Gx. Madagui ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
254. Cô Nga ở Gx. An Nhơn ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
255. Cô Nhung, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
256. Cha Hiếu, Dòng Camillo ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
257. Bạn Nguyễn Thị Vui ( Nghệ An ): 1.000.000 VND
258. Bạn Phùng Thanh ở Gx. Thiên Ân ( Sàigòn ): 500.000 VND
259. Ông Lâm Hùng Dũng ( Hoa Kỳ ): 22.400.000 VND ( = 1.000 USD )
260. Cô Vân Larson ( Hoa Kỳ ): 22.400.000 VND ( = 1.000 USD )

261. Gia đình chị Thanh Chi ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
261. Bích Thủy – Hoàng Danh ( Đồng Nai ): 1.000.000 VND 
262. Cô Trang VNOB ( Hà Nội ): 600.000 VND
263. Cô Fiat Mai Anh ( Hà Nội ) lần 2: 400.000 VND
264. Ân nhân ghi là Thi Anh Le ( Canada ): 10.050.000 VND ( = 600 CAD )
265. Ân nhân ghi là Quang Nguyen ( Hoa Kỳ ): 19.050.000 VND ( = 850 USD )
266. Cô Chu Đoàn Bảo Trâm ( Sàigòn ): 200.000 VND
267. Cô Anna Kim Quy ( Pháp ): 12.230.000 VND ( = 500 EUR )
268. Cô Nguyễn Đình Trúc My ( ? ): 3.000.000 VND
269. Cô Liên ở Q. 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
270. Bà Bông, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 4.000.000 VND

272. Một bà ở Gx. Thánh Gia ( Sàigòn ): 200.000 VND
273. Bà Vũ Thị Nghĩa ở Gx. Vườn Xoài ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
274. Cô Nhi và cô Trúc ( Sàigòn ): 800.000 VND
275. Cô Kim Hồng, Xóm 5, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 600.000 VND
276. 
Ông Trương Đình Tiến Dũng ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
277. Nhóm Chí Phú, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
278. Bs. Tuyết Minh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
279. Ông Dương Đức Tôn ( Sàigòn ): 500.000 VND
280. Cô Cao Nguyên ( Kontum ) lần 2: 2.000.000 VND

281. Một bạn trẻ ở Bảo Lộc ( Lâm Đồng ): 1.000.000 VND
282. Bạn Ngọc Trân, Xóm 8, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
283. Bạn Trường Hải, Xóm 8, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
284. Bạn Ngọc Oanh, Xóm 8, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
285. Bạn Tiến ở Gx. Thị Nghè ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
286. Bạn Mai ( Phú Yên ): 100.000 VND
287. Bạn Vũ Thụy Đan Hà ở Gx. Chí Hòa ( Sàigòn ): 500.000 VND
288. Một chị ở Gx. Tha La, Trảng Bàng ( Tây Ninh ): 500.000 VND
280. Bà Cẩm Vân ( Na Uy ): 4.200.000 VND

290. Cô Mai Trinh ( Na Uy ): 1.350.000 VND

291. Một người ở Gx. An Phú ( Sàigòn ): 500.000 VND
292. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
293. Một chị ở Q. 11 ( Sàigòn ): 200.000 VND
294. Bạn Đặng Nguyễn Phúc Khang ( Sàigòn ): 500.000 VND

295. Cô My, Cty ở Q. 7 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
296. Nhân viên Cửu Thành Group ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
297. Một chị ở Q. 7 ( Sàigòn ): 500.000 VND
298. Bạn Nguyễn Thế Lân ở Gx. Tân Sa Châu ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
299. Kim Oanh – Viết Khang ở X. 3 Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 300.000 VND
300. Cô Linh, cô Liên, cô Lynn ở Q. 3 ( Sàigòn ): 3.100.000 VND

301. Chị Hương, Gx. Bình Thuận ( Sàigòn ): 1.700.000 VND
302. Chị Hiếu ( Long An ): 500.000 VND
303. Cô Lê Thị Tuyết Nhan ( ? ): 3.000.000 VND
304. Bạn Quốc Thịnh ở X. 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
305. CĐ. Thanh Tuyển Nữ Vương Hòa Bình ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
306. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 500.000 VND
307. Một bà ở Gx. Bùi Phát ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
308. Một bạn trẻ ở Gx. Đồng Tiến ( Sàigòn ): 800.000 VND
309. Bạn An ( Sàigòn ): 200.000 VND
310. Một gia đình ở Gx. Tân Hương ( Sàigòn ): 100.000.000 VND

311. Cô Trần Thị Ngọc Mai ở Gx. Bắc Hà ( Sàigòn ): 8.200.000 VND
312. Ông An ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
313. Cô Nguyễn Loan ( Canada ): 24.900.000 VND ( = 1.500 CAD )
314. Cô Lê Thị Xinh ( Hoa Kỳ ) qua cô Hương: 4.470.000 VND ( = 200 USD )

315. Bạn Ngọc Liên – ALian Li ( ? ): 500.000 VND
316. Bạn Trương Thị Ngọc Trâm – Kristine Truong ( ? ): 1.000.000 VND
317. Bạn Fiat Katherine Vũ: 500.000 VND
318. Bạn Fiat Ngô Khắc Quyền ( Sàigòn ): 500.000 VND
319. Bạn Võ Thị Hiên, Gx. An Nhiên ( Hà Tĩnh ): 500.000 VND
320. Bạn Fiat Nhật Ly và các bạn Cty ( Sàigòn ): 8.000.000 VND

321. Cô Clara, Nhóm Hồng Ân ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
322. Bé Trần Quang Kiệt, lớp 3 ( Sàigòn ): 200.000 VND
323. Ân nhân Nam Thanh Nguyen ( Na Uy ): 2.450.000 VND ( = 120 USD )
324. Ông bà Đức Vững ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
325. Bà Hoàng Thị Hương ở Gx. Lạng Sơn ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
326. Một bạn ở Gx. Mẫu Tâm ( Sàigòn ): 500.000 VND

327. Cô Linh Trần ở Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 200.000 VND
328. Bạn Fiat Vũ Chinh ( Buôn Ma Thuột ): 1.500.000 VND
329. Bạn Nguyễn Ngọc Trâm ( ? ): 500.000 VND
330. Cô Thanh Nga và bạn hữu ( Hoa Kỳ ) lần 2: 3.600.000 VND ( = 160 USD )

331. Gia đình Minh Hạnh ở Gx. Thiên Ân ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
332. Anh Đường ở X. 2 Gx ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
333. Anh Nguyễn Minh Chánh ( Sàigòn ): 100.000 VND 

334. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo ( Sàigòn ): 100.000 VND
335. Anh Phạm Anh Tuấn ( Sàigòn ): 100.000 VND
336. Chị Nguyễn Thụy Lê Vy ( Sàigòn ): 100.000 VND
337. Chị Trần Thị Tuyết Hồng ( Sàigòn ): 50.000 VND
338. Ông Hoàng Đăng Trứ ( Sàigòn ): 100.000 VND
339. Gia đình cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
340. Gia đình anh Trương Bảo Duy ( Sàigòn ): 200.000 VND

341. Bà Catarina Lê Thị Đầm ở Gx. Vĩnh Hiệp ( Sàigòn ): 2.500.000 VND
342. Một bạn trẻ ở Giáo Xứ Tùng Lâm ( Đà Lạt ): 50.000 VND
343. Một bạn trẻ ở Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 200.000 VND
344. Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân ( Đà Lạt ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )
345. Cô Lan ( Đồng Tháp ): 1.000.000 VND
346. Người chị của bạn Fiat Nguyễn Trang ( Sàigòn ): 600.000 VND
347. Hai bác ở Gò Công ( Tiền Giang ): 1.000.000 VND
348. Gia đình Fiat Học – Chi ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
349. Bạn Fiat Duy Việt ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
350. Một người ẩn danh ở Q. 3 ( Sàigòn ): 500.000 VND

351. Một người ẩn danh ở Gx. Phát Diệm ( Sàigòn ): 50.000 VND
352. Gia đình Làng Anh Vũ ở Gx. Phaolô 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
353. Bà Inê Nguyễn Thị Gòn, Gx. Đa Minh ( Đồng Nai ): 500.000 VND

354. Nhóm Công Tác Micae ( Sàigòn ): 20.000.000 VND
355. Ông Kent Nguyễn Chánh ( Hoa Kỳ ): 24.550.000 VND ( = 1.100 USD )
356. Hai em học sinh Khôi và Hải ( Sàigòn ): 800.000 VND
357. Chị Trinh, BV. Ung Bướu ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
358. Chị Vũ Thị Thanh Thanh ( Sàigòn ): 20.000.000 VND
359. Trường Mầm Non Đông Dương ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
360. Anh Tuan Le và bạn ( Hoa Kỳ ): 5.000.000 VND

361. Ân nhân ghi tên là Lanh Thi Nguyen ( Hoa Kỳ ): 3.350.000 VND ( = 150 USD )
362. Anh Nguyễn Đức Thông ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
363. Chị Vũ Thị Tuyết ( Hoa Kỳ ): 5.000.000 VND
364. Anh Lê Học ( Bình Dương ): 500.000 VND
365. Cô Phạm Thị Liễu và các gv. Mẫu Giáo Bông Hồng ( Sàigòn ): 7.000.000 VND
366. Ông Nguyễn Địch Tiên ở Gx. Hòa Hưng ( Sàigòn ): 10.000.000 VND

367. Các anh chị An, Thư, Giang, Khoa ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
368. Một người ở Gx. Tân Định ( Sàigòn ): 300.000 VND
369. Anh Dương Minh Triết ( Sàigòn ): 300.000 VND
370. Gia đình Đặng Hồng Xuân ( Sàigòn ): 3.000.000 VND

371. Bà Phạm Thị Nhã ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
372. Ông Huỳnh Thanh Sơn ( Sàigòn: 500.000 VND
373. Trần Ngọc Nga ( Sàigòn ): 500.000 VND
374. Ân nhân ghi là Huong Kieu Nguyen ( Hoa Kỳ ): 8.950.000 VND ( = 400 USD )
375. Một bạn trẻ ở Gx. Thủ Đức ( Sàigòn ): 500.000 VND
376. Chị Kiều Hạnh, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
377. Cô Thu Huong Tran, Cty Lộc Trần ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )
378. Cô Huyền Trân ( Sàigòn ): 200.000 VND
379. Cô Liên ở Gx. Thủ Đức ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
380. Bạn Hoàng Thanh Liêm ( Đồng Nai ): 250.000 VND

381. Một nhóm sinh viên Việt du học ( Úc ): 8.500.000 VND
382. Chị MK Thu Thủy ( Sàigòn ): 2.000.000 VND

383. Một bà ở Gx. An Lạc ( Sàigòn ): 4.000.000 VND
384. Gia đình Hoài Anh – 
Thanh Thủy, ca đoàn Đắc Lộ ( Sàigòn ): 5.100.000 VND
385. Bạn Fiat Quang Vinh ( Sàigòn ): 500.000 VND
386. Bạn Fiat Thùy Trang ( Sàigòn ): 200.000 VND
387. Một cô ở Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 500.000 VND
388. Gia đình bà Thu Thảo, Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 500.000 VND
389. Một nhóm bạn của Lê Sơn ( Hoa Kỳ ): 5.030.000 VND ( = 225 USD )
390. Gia đình bé Kỳ Trúc Ân Thiên ( Bà Rịa-Vũng Tàu ): 500.000 VND

391. Bạn của Fiat Linh Vũ ( Lâm Đồng ): 1.000.000 VND
392. Một ông ở Gx. Nam Hải, Q. 8 ( Sàigòn ): 2.500.000 VND
393. Một nhóm người ở Gx. Hà Đông ( Sàigòn ): 6.670.000 VND
394. Cô Hoàng Oanh Nam ( Úc ): 25.300.000 VND ( = 1.500 AUD )
395. Ông Công ở Q. Gò Vấp ( Sàigòn ): 500.000 VND
396. Ông Trần Thái Nguyên ở Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
397. Một bạn trẻ ở Gx. Hà Đông ( Sàigòn ): 400.000 VND
399. Một bạn ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 2.235.000 ( = 100 USD )
400. Bạn Nhung Bui ( Hoa Kỳ ): 2.235.000 ( = 100 USD )

401. Cô Thanh Trúc ở Gx. Tân Hà, Bảo Lộc ( Lâm Đồng ): 5.000.000 VND
402. Bạn Fiat Phương Hà, Bảo Lộc ( Lâm Đồng ): 200.000 VND
403. Minh Thu và David Lê ( Hoa Kỳ ): 2.680.000 VND ( = 120 USD )
404. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
405. Một cô ở Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
406. Anh chị Chương – Mai ở Gx. Tân Phước ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
407. Anh chị Liêm – Hiền ở Gx. Nghĩa Phát ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
408. Chị Hoàng Anh ở Gx. Bình An ( Sàigòn ): 300.000 VND
409. Hai bạn Fiat Sơn – Uyên ( Sàigòn ): 500.000 VND
410. Bạn Fiat Minh Khoa ( Sàigòn ): 500.000 VND

411. Ông Vũ Văn Quyến ở Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
412. Bà Nguyễn Ánh ở Washington ( Hoa Kỳ ): 10.000.000 VND
413. Gia đình Minh Thái ( Sàigòn ): 550.000 VND
414. Một chị ở Gx. Thủ Đức ( Sàigòn ): 200.000 VND
415. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 630.000 VND
416. Hai bạn Sang và Phượng ( Sàigòn ): 200.000 VND
417. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
418. Một y sĩ ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
419. Ba người ẩn danh ( Sàigòn ): 800.000 VND
420. Một gia đình ẩn danh ( Canada ): 3.320.000 VND ( = 200 CAD )

421. Hai bạn trẻ ở Gx. Tân Sa Châu ( Sàigòn ): 300.000 VND
422. Một chị ở Q. Bình Thạnh ( Sàigòn ): 100.000 VND
423. Anh Nguyễn Hoàng Tuấn ( Sàigòn ): 400.000 VND
424. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
425. Cô Nguyễn Hoàng Diễm My ( Sàigòn ): 500.000 VND
426. Năm người ẩn danh ( Sàigòn ): 6.000.000 VND
427. Gia đình bà Vân ở Gx. Hòa Hưng ( Sàigòn ): 500.000 VND
428. Một cô ở Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 200.000 VND
429.
Một cô ở Gx. Fatima Bình Triệu ( Sàigòn ): 200.000 VND
430. Cô Hồ Mỹ Linh ( Hà Nội ): 1.000.000 VND

431. Ông Đỗ Thành Triệu ở Gx. Bình Chánh ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
432. Gia đình Điệp – Dung ( Bình Thuận ): 500.000 VND
433. Sinh viên Công Giáo Nhân Văn Thủ Đức ( Sàigòn ): 4.160.000 VND
434. Một gia đình ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
435. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
436. Một cô ở Q. Gò Vấp ( Sàigòn ): 1.200.000 VND
437. Một ông ở Gx. An Lạc ( Sàigòn ): 8.500.000 VND
438. Cô Hằng, cô Hà ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 700.000 VND
439. Một em bé ( Bình Định ): 140.000 VND
440. Một ông ở Xóm 4 Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 2.000.000 VND

441. Cô Xuân Khánh ở Nhà Thờ cha Tam ( Sàigòn ): 2.500.000 VND
442. Hai bé Minh Châu và Thanh Hoàng ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
443. Ông Lê Văn Hoàn, Gx. Mẫu Tâm ( Sàigòn ): 200.000 VND
444. Cô Chi ở Georgia ( Hoa Kỳ ): 2.230.000 VND ( = 100 USD )

445. Một bạn trẻ ở Gx. Xuân Khánh ( Đồng Nai ): 1.000.000 VND
446. Anh Nguyễn Minh Luận ở Gx. Gò Vấp ( Sàigòn ): 300.000 VND
447. Một bạn trẻ ở Gx. Bảo Thị ( Đồng Nai ): 200.000 VND
448. Một gia đình ở Gx. Mỹ Hòa ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
449. Bạn Fiat Chương ( Sàigòn ): 500.000 VND
450. Bạn Fiat Thùy Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND

451. Bạn Fiat Hồng Hạnh ( Ninh Thuận ): 200.000 VND
452. Bạn Fiat Linh Vũ ( Đăk Lăk ): 200.000 VND
453. Một người ẩn danh ( Bắc Ninh ): 170.000 VND
454. Cô Lê Thị Liễu ở Gx. Tân Thành ( Sàigòn ): 500.000 VND
455. Ông bà Nguyễn Xuân Châu ( Hoa Kỳ ): 6.700.000 VND ( = 300 USD )
456. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 350.000 VND
457. Chị Thủy ( Sàigòn ): 1.500.000 VND
458. Gia đình Thanh – Chính ( Sàigòn ): 8.950.000 VND
459. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
460. Cô Tuyết ở Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 500.000 VND

461. Gx. Mẹ La Vang và Nhóm Niềm Tin ( Canada ): 117.440.000 VND
462. Ông Nguyễn Văn Bình Minh ( Sàigòn ): 200.000 VND
463. Ông Thịnh ( Sàigòn ): 6.690.000 VND ( = 300 USD )
464. Anh Vũ ở Gx. An Lạc ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
465. Ông Trần Thiện Khuê ( Hoa Kỳ ): 6.690.000 VND ( = 300 USD )

466. Cô Kim Phương Mai ( Hoa Kỳ ): 4.460.000 VND ( = 200 USD )
467. Cô Lê Thị Cúc ở California ( Hoa Kỳ ): 45.000.000 VND

468. Một gia đình ẩn danh ( Đan Mạch ): 20.000.000 VND
469. Một cô ẩn danh ( Sàigòn ): 300.000 VND

470. Một cô ở Gx. An Phú ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
471. Một cô ẩn danh ở Q. Gò Vấp ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
472. Cô Thủy ở Gx. Phaolô Q. Bình Tân ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

473. Một bà ở Gx. Phaolô 3 ( Sàigòn ); 2.000.000 VND
474. Một trường Mẫu Giáo Tư ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
475. Một cô ở Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
476. Một cô ở Gx. Gia Định ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
477. Bác Võ Văn Hưng ( Sàigòn ): 200.000 VND

478. Ông Trịnh Viết Sinh ( Hoa Kỳ ): 3.400.000 VND ( = 150 USD )
479. Cô Thanh Hiên ở Gx. Lộc Hưng ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
480. Gia đình anh Huy Chương, Gx. Phaolô 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

481. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 200.000 VND
482. Hai bạn Thơ – Sandeep ( Sàigòn ): 4.000.000 VND
483. Một chị ẩn danh ở Gx. Phanxicô Đakao ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
484. Bà Quy ở X. 4, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

485. Bà Đặng Thị Kim Thoa ở Q. 3 ( Sàigòn ): 200.000 VND
486. Ông Phạm Văn Chương, Hội AFAPS ( Pháp ): 12.350.000 VND
487. Ca đoàn St Barbara ở Orange, Cali ( Hoa Kỳ ): 11.150.000 VND ( = 500 USD )
488. Một ân nhân ẩn danh ( ? ): 5.000.000 VND
489. Anh Trương Nhật Trường ( Sàigòn ): 4.000.000 VND 
490. Ông bà Thành, California ( Hoa Kỳ ): 11.250.000 VND ( = 500 USD )

491. Bà Nga ở Thủ Đức ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
492. Cô MK Thu Cúc, Houston, Texas ( Hoa Kỳ ): 2.300.000 VND 
493. Ông Thái Hữu Hiền, Georgia ( Hoa Kỳ ): 6.800.000 VND 
494. Ông Nguyễn Văn Cung, Cali ( Hoa Kỳ ): 11.350.000 VND 
495. Nhóm Đồng Hành ( Sàigòn ): 1.100.000 VND 
496. Một người ẩn danh ( ? ) qua tài khoản cô Nỡ: 500.000 VND 
497. Ông Hồng ( Hoa Kỳ ): 4.550.000 VND 
498. Cô HML ( gốc Hà Nội ): 1.000.000 VND 
499. Gx. Đức Mẹ La Vang, Ottawa ( Canada ): 76.500.000 VND
500. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 

501. Ân nhân ghi là Nga Le ( Hoa Kỳ ): 4.500.000 VND ( = 200 USD )
502. Cô Võ Thị Kim Anh ở Gx. Tân Hòa ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
503.
 Một người qua dì Thanh, Dòng CQP ( Sàigòn ): 8.000.000 VND
504. Cô Nga Hoàng ở Gx. Thánh Tâm Q. 9 ( Sàigòn ): 8.000.000 VND
505. Nguyễn Lan ( Sàigòn ): 500.000 VND
506. Một gia đình ở Gx. Phú Quý ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
507. Ông Khánh Bình ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
508. Bà Nguyễn Hồng Nhung ( Canada ): 16.820.000 VND ( = 1.000 CAD )
509. Gia đình ông Thung ( Sàigòn ): 6.000.000 VND
510. Cô Huyền ( Hoa Kỳ ): 22.530.000 VND ( = 1.000 USD )

511. CĐ. Công Giáo Việt Nam ( Hoa Kỳ ): 22.550.000 VND ( = 1.000 USD )
512. Cô Thérèse Nguyễn Phan và nhóm bạn ( Pháp ): 7.220.000 VND ( = 300 EUR )
513. Một ân nhân ở Melbourne ( Úc ): 2.400.000 VND 
514. Gia đình Thuyết – Thanh ( Hoa Kỳ ): 6.800.000 VND ( = 300 USD )
515. Cô Nguyễn Lệ Chi ( Hoa Kỳ ): 6.800.000 VND ( = 300 USD )
516. Cô Nguyễn Thị Tường Vi, Connecticut ( Hoa Kỳ ): 4.520.000 VND ( = 200 USD )
517. Ông Điệp Vũ, Philadelpihia ( Hoa Kỳ ): 6.800.000 VND ( = 300 USD )

Tổng kết đến 10 giờ sáng Chúa Nhật 12.2.2017: 1.694.850.000 VND

 

Đã chuyển đợt 01 ngày 18.10.2016: 130.000.000 VND
Đã chuyển đợt 02 ngày 20.10.2016: 260.000.000 VND
Đã chuyển đợt 03 ngày 24.10.2016: 650.000.000 VND
Đã chuyển đợt 04 ngày 04.11.2016: 300.000.000 VND
Đã chuyển đợt 05 ngày 07.11.2016:   76.400.000 VND
Đã chuyển đợt 06 ngày 15.12.2016:   34.450.000 VND
Đã chuyển đợt 07 ngày 21.12.2016: 109.580.000 VND 
Đã chuyển đợt 08 ngày 04.01.2017:   24.500.000 VND
Đã chuyển đợt 09 ngày 19.01.2017:   75.400.000 VND
Sẽ chuyển đợt 10 ngày    02.2017:   34.520.000 VND

 

 

B. Giúp Giáo Xứ Minh Cầm ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình:
( Bắt đầu từ chiều 16g chiều Chúa Nhật 23.10.2016 )

001. Bạn Quỳnh Trâm và các bạn ở Texas ( Hoa Kỳ ): 89.500.000 VND ( = 4.000 USD )
002. Một bạn trẻ và các bạn ở Gx. Hy Vọng ( Sàigòn ): 5.000.000 VND
003. Cô Phan Thị Ngọc Liễu, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
004. Một gia đình ẩn danh ( Hà Nội ): 5.000.000 VND
005. Một anh ở Gx. Nam Hòa ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
006. Đặng Mai Trinh ở Washington ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 VND
007. Cô Trang Thanh ở Cali ( Hoa Kỳ ): 2.240.000 ( = 100 USD )
008. Bà Anna Đỗ ở Cali ( Hoa Kỳ ): 4.480.000 VND ( = 200 USD )
009. Một nhóm bạn hữu ( nhiều nơi ): 4.200.000 VND
010. Anh Nguyễn Văn Vương ở Gx. Đồng Tiến ( Sàigòn ): 6.000.000 VND

011. Anh Phạm ở Cali ( Hoa Kỳ ): 1.000.000 VND
012. Hội ADM Việt Nam ( Sàigòn ): 24.400.000 VND
013. Anh Nguyễn Thuận Phong ( Đà Nẵng ): 500.000 VND
014. Bà Nguyễn Thị Hiệp ( Bà Rịa-Vũng Tàu ): 700.000 VND
015. Cô Đỗ Thị Thúy Nga ( Bà Rịa-Vũng Tàu ): 450.000 VND
016. Cô Kim Quy, Nhóm Hồng Ân ( Sàigòn ): 500.000 VND
017. Anh Vũ Đức Huy ở Q. 7 ( Sàigòn ): 500.000 VND
018. Anh Quốc Huy ( Sàigòn ): 3.800.000 VND
019. Anh chị Dũng – Tuyền ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
020. Một người ở San Hose, Cali ( Hoa Kỳ ): 5.750.000 VND

021. Một cô ở Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
022. Bạn Fiat Hoàng Phong ( Đăk Lăk ): 300.000 VND
023. Bạn Trâm ở Gx. Chợ Cầu ( Sàigòn ): 100.000 VND
024. Một người ở Gx. Hòa Bình ( Sàigòn ): 500.000 VND
025. Một người ẩn danh Gx. Xóm Lách ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
026. Một người ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 2.250.000 VND ( = 100 USD )
027. Một người ở Gx. Ngọc Hà ( Vũng Tàu ): 2.500.000 VND
028. Một người ở Gx. Thạch An ( ? ): 1.000.000 VND
029. Cô Hiền ở Gx. Đồng Tiến ( Sàigòn ): 50.000 VND
030. Gia đình bé Võ Nguyễn Bảo Kha ( Sàigòn ): 2.000.000 VND

031. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thương ( Bình Thuận ): 1.000.000 VND
032. Một học viên Giáo Lý Hôn Nhân DCCT ( Sàigòn ): 800.000 VND
033. Một người ẩn danh ( Canada ): 1.660.000 VND ( = 100 CAD )
034. Hai em Ngân và Duy Anh, qua cô Bông ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
035. Một cô ở Gx. Bắc Hà ( Sàigòn ): 500.000 VND
036. Gia đình cô Thái Quý ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

037. Gia đình Uyên Vũ ( Hoa Kỳ ): 2.230.000 VND ( = 100 USD )
038. Cô Quỳnh Hoa ( Úc ): 2.420.000 VND ( = 100 EUR )
039. Cô Thu Hà ( Đức ): 2.000.000 VND
040. Anh Hoàng Anh Tuấn ở Gx. Đồng Tiến ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

041. Bạn Vũ Thị Kim Hồng ở Gx. Hưng Văn ( Phú Quốc ): 1.000.000 VND
042. Anh Trần Thiên Khuê ở Texas ( Hoa Kỳ ): 4.460.000 USD ( = 200 USD )
043. Anh Ngô Đức Trung ở Texas ( Hoa Kỳ ): 2.230.000 VND ( = 100 USD )
044. Một cô ở Gx. Thánh Gia ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
045. Hai bạn Trâm Anh – Ý Nhi ở Q. 10 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
046. Một người ẩn danh ở Q. 1 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
047. Bạn Fiat Nhật Ly ( Hải Dương ): 1.400.000 VND
048. Cô Đặng Đức Thảo ở Gx. Thăng Long ( Sàigòn ): 2.300.000 VND
049. Anh Huỳnh Vinh ( Khánh Hòa ): 2.000.000 VND
050. Bạn Fiat Nhất Nguyên ở Gx. Bình Hòa ( Sàigòn ): 500.000 VND

051. Công ty NIFTIT ( Sàigòn ) lần 1: 4.650.000 VND
052. Lớp TN2 ở Tân Hiệp ( Kiên Giang ): 4.000.000 VND
053. Một bạn trẻ ở Gx. Đa Minh ( Sàigòn ): 500.000 VND
054. Anh Vũ, CĐ. Kitô Vua Đắc Lộ: 500.000 VND
055. Anh chị Long – Khê, Nhóm BVSS ( Sàigòn ): 500.000 VND
056. Bạn Hải Đăng, ca đoàn X. 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
057. Ông bà Phạm Long Phi, Georgia ( Hoa Kỳ ): 11.150.000 VND ( = 500 USD )

058. Cô Thu Sương ở Gx. Mân Côi ( Sàigòn ): 500.000 VND
059. Cô Maria Nguyễn ( Hoa Kỳ ): 4.460.000 VND ( = 200 USD )
060. Cô Nụ ở Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 200.000 VND

061. Quỹ Người Nghèo của Lm. Andy Vũ, SVD ( Hoa Kỳ ): 22.300.000 VND ( = 1.000 USD )
062. Anh Văn Khanh ( Bắc Giang ): 5.000.000 VND
063. Trường Mẫu Giáo Hương Hồng, Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 42.300.000 VND
064. Một bà ở Gx. Lộc Hưng ( Sàigòn ): 500.000 VND
065. Anh Xuân Thấn ở Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 200.000 VND
066. Kha Nho và Nghi Nguyễn ( Hoa Kỳ ): 6.700.000 VND ( = 300 USD )
067. Ân nhân ghi là Tran Ngoc Lam ( Hoa Kỳ ): 4.470.000 VND ( = 200 USD )
068. Bé Gia Minh và bé Minh Anh ở Gx. Bàn Cờ ( Sàigòn ): 200.000 VND
069. Cô MK Bích Sơn và cô Tami ( Hoa Kỳ ): 13.400.000 VND ( = 600 USD )
070. Cô Đỗ Thị Sương ( Hoa Kỳ ): 2.230.000 VND ( = 100 USD )

071. Cô Nhựt ở Q. 3 ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
072. Sư cô Phổ Tâm ( Hoa Kỳ ): 2.000.000 VND
073. Một bà ở Gx. Phaolô 3 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
074. Ân nhân Nhung Thi Tu ( Hoa Kỳ ): 33.450.000 VND ( = 1.500 USD )
075. Gia đình ông Phước ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
076. Gia đình ông Thuyết ( Hoa Kỳ ): 2.230.000 VND ( = 100 USD )
077. Cô Mai Thị Viên ( Sàigòn ): 4.460.000 VND ( = 200 USD )
078. Ân nhân Ngân Nguyễn ( Hoa Kỳ ): 8.920.000 VND ( = 400 USD )
079. Nhóm cựu học sinh NKKN 88 ( Sàigòn ): 11.150.000 VND ( = 500 USD )
080. Ông Đinh Trọng Nghị ( sàigòn ): 500.000 VND
081. Một cô ẩn danh ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
082. Một cô Gx. Từ Đức, Thủ Đức ( Sàigòn ): 10.000.000 VND
083. Bạn Thanh Thảo ở Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
084. Bà Kim Liên, và 2 con Trung Nghĩa, Ngọc Kiệt ( Hoa Kỳ ): 5.200.000 VND
085. Ông bà Quang Minh ở Gx. Tân Phú ( Sàigòn ): 3.000.000 VND
086. Anh Cù Trường Vĩnh ( Sàigòn ): 500.000 VND
087. Cô dự tòng Bùi Thị Tiên ở Gx. Phaolô 3 ( Sàigòn ): 500.000 VND

088. Bà Mỹ ở Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ): 500.000 VND
089. Anh chị Tín – Hà ở San Jose ( Hoa Kỳ ): 11.160.000 VND ( = 500 USD )
090. Cô Loan ở Gx. Đa Minh Ba Chuông ( Sàigòn ): 200.000 VND

091. Bà Bích Thủy ở Gx. Mỹ An ( Đồng Tháp ): 12.000.000 VND
092. Cô Thanh Hằng ở Gx. Tân Chí Linh ( Sàigòn ): 2.100.000 VND ( = 10.000 JPY )
093. Bạn Văn Khanh ( Bắc Giang ): 5.000.000 VND

094. Một ông ở Gx. Tân Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND
095. SV. Lưu Xá Mân Côi, Q. Tân Bình ( Sàigòn ): 5.700.000 VND
096. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 3.000.000 VND

097. Cô Nguyễn Thị Dung ( Sàigòn ): 500.000 VND
098. Cô Sylvia Huỳnh ( Canada ): 8.500.000 VND
099. Bà Tam Đinh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
100. Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 300.000 VND

101. Một người ẩn danh ( Hoa Kỳ ): 5.000.000 VND
102. Ông Nguyễn Hải Quang ở Gx. Bùi Chu ( Đồng Nai ): 50.000.000 VND
103. Một người ở Gx. Xây Dựng ( Sàigòn ): 1.000.000 VND
104. Gia đình cô MK Bích Sơn ( Hoa Kỳ ): 10.150.000 VND ( = 500 USD )
105. Cô Bảo Vân ở Gx. Xây Dựng ( Sàigòn ); 500.000 VND|
106. Anh Phạm Phú Nhân ( Hoa Kỳ ): 5.000.000 VND
107. Bạn Fiat Hiếu Thảo ( Lâm Đồng ): 500.000 VND
108. Quán Đồng Ca Nhỏ và ân nhân ( Sàigòn ): 10.000.000 VND

109. Công ty NIFTIT ( Sàigòn ) lần 2: 3.300.000 VND
110. Một bà ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND

111. Bà cụ Nguyễn Thị Vị ở Gx. Mân Côi ( Sàigòn ): 500.000 VND
112. Cô Khổng Thị Phước ở Gx. Mân Côi ( Sàigòn ): 500.000 VND
113. Cô Khổng Thị Hòa ở Gx. Mân Côi ( Sàigòn ): 200.000 VND
114. Anh Minh ở Q. 8 ( Sàigòn ): 3.000.000 VND

115. Một em bé ẩn danh ( Long An ): 50.000 VND

Tổng kết đến 11 giờ 20 trưa thứ bảy 5.11.2016:  550.000.000 VND

Đã chuyển đợt 1 ngày 27.10.2016: 200.000.000 VND
Đã chuyển đợt 2 ngày 03.11.2016: 300.000.000 VND
Đã chuyển đợt 3 ngày 07.11.2016:   50.000.000 VND

Tổng cộng đã chuyển hết: 550.000.000 VND

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế