QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP

1118. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP QUYÊN GÓP 20 TRIỆU ĐỒNG GIÚP MỔ MẮT CHO BÀ NGUYỄN THỊ KIM HỒNG Ở BÌNH THUẬN


Ông PM. Cao Huy Hoàng, cộng tác viên
Phòng BAXH của DCCT, giới thiệu bà NGUYỄN THỊ KIM HỒNG, sinh ngày 1.1.1971, không có chồng, không có bà con thân thuộc, chỉ có một con trai 17 tuổi đi làm thuê để có tiền nuôi mẹ, hiện hai mẹ con ngụ tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc Giáo Xứ Phaolô, Giáo Phận Phan Thiết.

Từ năm 2014, bà Hồng bị bệnh tiểu đường không phụ thuộc Insuline, không thể làm việc gi vì thường xuyên yếu mệt. Bệnh tiểu đường gây biến chứng hai con mắt có nguy cơ bị lòa, cần phải được mổ sớm. Một gia đình trong Giáo Xứ đã tận tâm lo cho bà được mổ một bên mắt phải. Nay bệnh viện gọi mổ tiếp con mắt còn lại, chi phí khoảng 20 triệu đồng, gia đình không lo liệu nổi.

Ngày 17.4.2019, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp mổ mắt cho bà Nguyễn Thị Kim Hồng với số tiền là 20 triệu đồng. Mọi trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng Bác Ái Xã Hội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn, Email: gxmehangcuugiup@gmail.com.

Danh sách các ân nhân gần xa:

Chuyển từ Quỹ giúp em Võ Minh Trường: 350.000 VND
Trích tiền giỏ Lễ Xa Quê DCCT ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
Trích tiền báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( Sàigòn ): 2.000.000 VND
Ông bà Khanh – Nhung ( Hoa Kỳ ): 2.000.000 VND
Cô Minh ở Long Beach, California ( Hoa Kỳ ): 200 USD
Bà con ở Gx. Thánh Tâm, Bảo Lộc ( Lâm Đồng ): 3.500.000 VND
Ông Ngô Văn Quảng ( Sàigòn ): 500.000 VND
Ân nhân ghi là Thinh Phuc Nguyen ( Hoa Kỳ ): 100 USD
Một cụ bà ( Hải Phòng ) qua cô Quỳnh: 3.000.000 VND

Tổng kết đến 12g trưa Chúa Nhật Phục Sinh 21.4.2019:
13.350.000 VND + 300 USD = 20.300.000 VND

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế