NHUNG CON TEM DEP

MỖI NGÀY NGẮM MỘT BỘ TEM ĐẸP ( 031 ): Thứ ba 18.2.2020, Tem về Hồng Thập Tự ( Red Cross ) của các nước

 

Nếu Quý Vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này !

Gửi phản hồi

Người đăng tin

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế